Knapsak 34

Besprekingspunt deur Rapportryer Carel Grünewald:

 

Sosiale kommunikasie

 

Op versoek van die President van die Rapportryerbeweging wens ek hierdie besprekingspunt in te dien. Tydens die Landsberaad te Struwig het dit my opgeval hoe min ons as lede eintlik van mekaar weet en daar nie werklik ʼn “corps esprit” onder ons bestaan nie. Onder korpslede wel, maar wyer bloot kennisse.

Ek het toe ʼn WhatsApp-groep, RRB-Familie, geskep wat ten doel gehad het om ʼn bietjie meer kontak tussen lede en families te skep en te deel in mekaar se lief en leed. Die groep was redelik aktief en het redelik byval gevind. Die groep het egter tot niet gegaan toe ek probleme met my slimfoon ondervind het.

Dit dien gemeld te word dat daar vooraf met die President gekonsulteer is en dat hy sy goedkeuring verleen het.

Ek het hierna ʼn nuwe groep, RRB RSA, met ons dienende lede se besonderhede, asook sommige eggenotes. Die volgende besonderhede is op die databasis geplaas:

  • Verjaardae van lid en eggenote, troudatum, ens.

Die basiese inligting is van die databasis van die RRB verkry en korpsbesture het verder gehelp.

Hoofkantoorlede het spontaan reageer en gevraagde inligting verskaf, maar weinig indien enige is van korpsbesture ontvang wat die vraag laat ontstaan hoe die verhouding tussen korpslede en hul geliefdes met betrekking tot die sake van die Beweging is.

Sedert die skep van die RRB RSA-groep het baie interessante inligting met betrekking tot die Beweging en sy stoere lede na vore gekom. Verder is erkenning verleen tydens verjaardae, medelye betoon tydens siekte en/of verlies, vreugdes gedeel tydens huweliksherdenkings en geboortes van kinders en kleinkinders.

Ek is van mening dat die groep met vrug aangewend kan word om onderlinge kommunikasie tussen lede en gesinslede te bevorder en daardie lief en leed onder korpslede aan die Beweging bekend te maak om sodoende gedeelde lief en leed te word.

Die trefwydte van die Whats App-groep is so groot dat dit ook met vrug as bemarkingsplatform gebruik kan word byvoorbeeld, my dogter se vriend is ʼn veldfiets-fanatikus en woonagtig in Bloubergstrand en ek het Caledon se veldren-foto’s vir hom gestuur.

Ek weet daar is min tyd maar dit sal waardeer word indien lede sal aandui wat hulle verwag die moets en moenies van die groep behoort te wees.

Die groep vervang nie ander bestaande kommunikasie nie maar moet slegs gesien word as ʼn sosiale uitbreiding van die deel van inligting wat die Beweging se lede op sosiale vlak raak en beïnvloed.

KORPSNUUS

Ugie/Maclear

Hierdie korps se hoof-fondsinsamelingsprojek is die jaarlikse Kapaailand halfmarathon wat telkens met groot sukses en redelik wye ondersteuning aangebied word.

Rapportryer Dewald Maartens het die prysoorhandigings hanteer.

Rapportryergroete!

Danie Eichstädt

More in this category: « Knapsak 17 Landsberaad 2020 »