• Rapportryerbeweging
  draers van die boodskap
  Die Beweging berus op ’n Christelik Afrikaanse grondslag.
 • Vir die minder bevoorregte kinders
  Elke dag bring ons hoop aan baie kinders in Suid-Afrika
  as 'n teken van God se onvoorwaardelike liefde.
 • Ondersteun ons Monumente
  Koester en handhaaf ons kosbare Afrikaner-erfenis met trots!
  Koester en handhaaf ons kosbare Afrikaner-erfenis met trots!

Donasies

Maak 'n donasie.

meer inligting

Skenkings

Maak 'n skenking.

meer inligting

Borge

Borg 'n projek.

meer inligting

Word 'n lid

Raak betrokke.

meer inligting

Ons is die draers van die boodskap wêreldwyd.

Die Rapportryerbeweging streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Bybelkennis

Die Nasionale Bybelvasvra fokus op die bevordering van Bybelkennis by ons jeug.


Lees meer

Bybelvasvra

Die Nasionale Bybelvasvra fokus op die bevordering van Bybelkennis by laerskoolkinders.


Lees meer

Die Ouboet-Projek

Fokus op die bemagtiging van laerskoolkinders wat die teenwoordigheid van ‘n toegewyde vaderfiguur moet ontbeer.

Lees meer

Geskiedenis

Fokus op die bewaring en instandhouding van gedenkwaardighede vir die huidige en opvolgende geslagte.

Lees meer

Voorskou van Aktiwiteite

 • 11
 • Jun

Rustenburg Gekombineerde Dienste Gholfdag 2021

 • Vrydag om 8:30AM
 • Rustenburg Golf Club

Rustenburg Gekombineerde Dienste Gholfdag 2021

 • 01
 • Dec

RRB Jakaranda Korps Gholfdag 2021

 • Woensdag om 8:30AM
 • Wingate Park Country Club

RRB Jakaranda Korps Gholfdag 2021

Borge

GETUIENISSE

Belangrike nuus van projekte landswyd.

Knapsak nuus

Dit het tyd geword om ons los te ruk uit die wurggreep van onaktiwiteit wat die Covid-19 inperking meegebring het.

Lees meer

Wanneer die Afrikaner gestroop is, bly slegs die harde kern oor: Geloof in die almag en genade van God.

Lees meer

In hierdie uitgawe wil ons graag berig oor die konstruktiewe denke en optrede van korpse in hierdie buitengewone inperkingstyd.

Lees meer