Knapsak 26

ʼn Engel lê besoek af!

Enkele dae gelede terwyl ek doenig is in my tuin, roep iemand my van die straat af. ‘n Swart man met ʼn 4 – 5 jarige seuntjie aan die hand. Netjies aangetrek. Deel my mee hy is ʼn verwer van beroep, maar kry nie werk nie. Vra net iets te ete vir sy seuntjie.
Toe ek dit aan hulle oorhandig, vra ek na die naam van die oulike seuntjie. “Gabriel” antwoord hy!
Agterna dink ek toe aan die Woord by Hebreërs 13:2:-
“Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves.”

AFRIKAANSE TAALRAAD

Tydens ʼn vergadering van die Rapportryerraad op 30 Augustus 2018 is kennis geneem van die uitstekende en dinamiese werk wat die ATR doen. Daar is egter ook met ʼn mate van kommer kennis geneem van ʼn neiging om die struktuur en werking van die ATR te verwater met die uiteindelike effek dat die Raad se aktiewe weerstand mettertyd lamgelê kan word deur louwarm deelnemers.

Die Rapportryerraad het sy onomwonde steun teenoor die ATR uitgespreek asook waardering vir die lofwaardige optrede wat tot dusver ʼn kenmerk was.

Die ATR se oogmerk is om sy aktiwiteite so wyd moontlik bekend te maak onder goedgesindes. Korpsvoorsitters en sekretarisse sal dus voortaan inligting direk van die ATR ontvang en word versoek om dit na alle korpslede te versprei.

LANDSBERAAD 2018

Die Suid-Afrikaanse geskiedenis word toenemend aan die jeug opgedis deur middel van ʼn eensydige leerplan wat daarop gerig is om die Afrikanerkind sy/haar unieke identiteit te ontneem en ʼn skuldgevoel laat posvat.

Wat doen ons as Rapportryers om die verwronge beeld reg te stel en trotse identiteit by die Afrikanerkind te help vestig?

Neem asseblief kennis van die volgende aanbevelings in verband met samewerking met die FAK wat deur die Landsberaad aanvaar is. Korpse word aangemoedig om hierdie aanbevelings te benut - dit sal egter nie op korpse afgedwing word nie:

•  Geskiedenis-plakkate;

Aanbeveling: Treffende plakkate kan by die FAK bestel word vir verspreiding aan plaaslike skole.

•  Geskiedenis-wisseltrofees;

Aanbevelings:

1.     Korpse wat reeds wisseltrofees aan skole besorg het, moet vroegtydig elke jaar die oorhandiging daarvan aan nuwe presteerders kontroleer.

2.     Korpse wat nog nie hierdie projek aangegryp het nie, word aangemoedig om ʼn behoeftebepaling by plaaslike skole te doen in samewerking met die Vise-President van die RRB.

•  Geskiedenis-werkswinkels;

Aanbeveling: Korpse word aangemoedig om hierdie diens van die FAK ter toeligting van enige aspek van die Afrikaner-geskiedenis, by plaaslike skole te propageer en van stapel te help stuur.

•  Geskiedenis-Olimpiade;

Aanbeveling:  Korpse word aangemoedig om meer besonderhede hieroor op die FAK se webwerf te bekom en waar hulle in aanraking kom met leerders, hulle aan te moedig om daaraan deel te neem.

•  Die Afrikaner-geskiedenis op YouTube.

Aanbeveling:  Hierdie byderwetse hulpmiddel behoort deur korpse aangewend te word om die Afrikaner-geskiedenis doelmatig onder dese en gene se aandag te bring.

AANSTELLINGS DEUR DIE RAPPORTRYERRAAD:

Die Rapportryerraad het die volgende persone benoem:

•  Bybelvasvra:- Ruurd van der Wal (Projekleier) en Hennie Schmidt (Hooforganiseerder)

•  PC Struwig Trust:- Johan Roos (ampshalwe trustee as President van die RRB)

•  Struwig Bestuurskomitee:- Christo Roets en Martin Venter

•  FAK Direksie:- Barry Frey

•  Voortrekkermonument en Erfenisstigting:- Cilliers de Kock (direkteur vir kategorie B-lede)

NASIONALE BYBELVASVRA:

Die jaarlikse behoefte om die Bybelvasvra suksesvol af te handel, beloop ongeveer R120 000. Hierdie jaar word nog ongeveer R42 000 benodig om sake af te sluit. Die borge wat ons in die verlede bygestaan het, sien nie kans om daarmee voort te gaan nie en ons versoek aan die Dagbreektrust is nog onder oorweging. Ons kan nie bekostig dat die goeie werk van die Bybelvasvra Projekspan skipbreuk ly weens gebrek aan fondse nie.

Per slot van sake is dit elke korps en elke lid se persoonlike verantwoordelikheid om eienaarskap vir hierdie nasionale projek te aanvaar.

ʼn Beroep word dus op korpse gedoen om nou reeds oorweging te skenk aan die mate waartoe hulle bereid is om hierdie jaar se behoefte sowel as aanstaande jaar se 40e bestaansjaar-viering finansieel te ondersteun. Indien die huidige en jaarlikse behoefte eweredig tussen die 17 korpse verdeel word, sal die verpligting ongeveer R9 500 per korps beloop. Daar is egter korpse wat maar noustrop trek met finansies terwyl ander weer heelwat beter daaraan toe is. Die Rapportryerraad wil dus nie graag ʼn eenvormige verpligting plaas op korpse nie en vra eerder vrywillige bydraes.

Gebruik hierdie as motivering wanneer plaaslike fondsinsamelingsaksies geloods word!

Uitslae vir 2018:

Top-tien finaliste (punt uit 200). Ding in Oktober mee om die 1e plek (R4 000), 2e plek (R3 000) en 3e plek (R2 000):

1.     Marietjie van Niekerk 2 (Bethal)         -           193

2.     Randhart 1 (Alberton)                         -           192,5

3.     Hennopspark 2 (Pretoria)                   -           191,5

4.     Marietjie van Niekerk 1 (Bethal)         -           190

5.     Hennopspark 3 (Pretoria)                   -           189

6.     Elarduspark 2 (Pretoria)                     -           186,5

7.     Monumentpark 1 (Pretoria)                 -           180,5

8.     Mooirivier 1 (Potchefstroom)              -           179,5

9.     Hennopspark 1 (Pretoria)                   -           179

10.  Goedhoop 1 (Secunda)                      -           178

Provinsiale wenners (Prysgeld R1 000):

Gauteng:         Garsfontein 1 (Pretoria) (by verstek)

Limpopo:         Thabazimbi 1

Mpumalanga:  Secunda 2 (by verstek)

Natal:               Huttenpark 1 (Newcastle)

Noord-Kaap:    Springbok 1

Noordwes:       Vastrap 1 (Rustenburg) (by verstek)

Oos-Kaap:       Geen span het gekwalifiseer nie

Vrystaat:          Jacobsdal 1

Wes-Kaap:      Eversdal 1

Beste presteerder – Junior spanne (Prysgeld R1 000):

Rustenburg 5

KORPSNUUS

Vrystaat hou Provinsiale Beraad!

Die tema van die beraad was “Die RRB en Tegnologie”

Gedagtes is opwindend losgemaak met voorstelle hoe die sosiale media ingespan kan word om die RRB, die Bybelvasvra, die Afrikanerkultuur en -geskiedenis byderwets onder die jonger geslag se aandag te bring. Die RRB Dagbestuur was almal teenwoordig en het hulle daartoe verbind om die wenke tot uitvoering te dryf.

 

Knap2601

Provinsiale voorsitter, Danie Odendaal agter die kateder. Johan Roos (President), Barry Frey, Jan Lambrechts (Oranje), Stefan Conradie (Bethlehem), Marius Nagel (Kimberley), Frank Korb, Pieter vd Westhuizen (Koppie-Alleen), Ben Jacobs, Hennie Venter, Carel Grünewald, Dawie Kriel, At Kruger en Dirk Vermeulen (Bethlehem)

Knap2602

“Ysbreker!”  Twee spanne word gepeper met vrae om hulle algemene kennis te toets

Knap2603

Die Beraadtema word in gonsgroepe deeglik deurtrap. Die swart bekers op die tafel is aandenkings van die geleentheid  – die embleem en besonderhede vertoon wanneer warm vloeistof daarin gegooi word.

Vereeniging:

Dit is die 34ste jaar (2018) dat 6 vriende bymekaar gekom het. Hierdie jaar het hulle in Riebeeckkasteel ontmoet... Die foto is geneem in Generaal Smuts se geboortehuis. Die uniekheid van hierdie groep manne is dat elkeen op een of ander stadium voorsitter was van of Die Klipplaatdrift Junior Rapportryerkorps of Vereeniging Rapportryerskorps.

Knap2604

Kobus Sandenbergh, Stanley v d Heever, Pieter van Rooy, Herman Steyn, Pieter Moller, Fielie v d Walt

Knap2605

Die dryfkrag agter die manne is:
Corrie van Rooy, Lenie van den Heever, Linda Sandenberg, Suzette van der Walt, Marina Moller en Elsie Steyn.

Pretoria Jakaranda

Ek het voëltjie hoor fluit dat hierdie korps twee fondsinsamelingspogings suksesvol afgehandel het. Die een was ʼn gholfdag wat R95 000 opgelewer het! Hartlik geluk met die vrug op julle volgehoue en entoesiastiese inisiatiewe ten spyte van ongegronde kritiek uit sekere Afrikanergeledere wat nog wroeg aan ʼn verwronge verlede. Tog jammer dat die jongmanne so beskeie is om nie fotomateriaal aan te stuur nie!

Bethlehem

Knap2606 

Die korps beman hulle boeppensbroodjie-stalletjie (Jaffles) op die museumterrein tydens die jaarlikse Sonskyn-fees. Hennie Venter, Adri Vermeulen, Helena Kriel, Dirk Vermeulen, Sarie en Eben von Well en Alta Eichstädt.

Knap2607

Ondanks die Nasionale Vrouedag-langnaweek het van die korpslede die koue trotseer en ʼn gesellige ete by die Waterval Padstal, Senekal, ter ere van hulle beter helftes ingepas! Karin en Carel Grünewald, Stephani en Hennie Venter (voorsitter), Adri en Dirk Vermeulen, Alta en Danie Eichstädt

KORPSE ONTHOU ASSEBLIEF:

•  Om R1 000 per jaar beskikbaar te stel aan die provinsiale voorsitter om besoeke aan korpse en korpstigtings moontlik te maak (dit kan by die kantoor inbetaal word vir aanwending);

•  Borg ʼn woord elke jaar by die WAT teen R100.

Rapportryergroete!
Danie Eichstädt
  Sekretaris

Last modified on Wednesday, 05 September 2018 07:46
More in this category: « Knapsak 27 Knapsak 25 »