Knapsak 20

 8 September 2017

Geagte Rapportryers en vriende

INLEIDING

Al gewonder waarom die Christelike grondslag van die Rapportryerbeweging en ons verbondenheid aan en geloof in die Drie-enige God vir ons so alles oorheersend is?

Is dit vir jou só belangrik dat jy jou nie met passie sal verbind aan enige organisasie wat nie hierdie God as die enigste ware God erken en Christus as die enigste Weg tot die ewige lewe bely nie?

Wanneer die organisasie en die saak wat ons dien ons God in ons lewens oorskadu of misken, is ons bepaald op die verkeerde pad!

BYBELVASVRA 2017

Die tweede rondte van die Bybelvasvra is afgehandel en die finaliste wat deurdring na die finale rondte is die volgende:

 1. Randhart 1                         (Alberton, Gauteng)
 2. Hennopspark 1             (Pretoria, Gauteng)
 3. Vastrap 2                         (Rustenburg, Noordwes)
 4. Hennopspark 3             (Pretoria, Gauteng)
 5. Mooirivier 1                         (Potchefstroom, Noordwes)
 6. Elarduspark 2 (Pretoria, Gauteng)
 7. Mooirivier 2 (Potchefstroom, Noordwes)
 8. Marietjie van Niekerk 1          (Bethal, Mpumalanga)
 9. Hennopspark 2 (Pretoria, Gauteng)
 10. Thabazimbi 2 (Limpopo)
 11. Marietjie van Niekerk 2 (Bethal, Mpumalanga)

Daar is besluit om die 11e span ook in te sluit aangesien hulle kop-aan-kop geëindig het met span 10. Hierdie topspanne sal tydens die glansnaweek van 20 tot 22 Oktober 2017 by die Olifants River Lodge, Middelburg, Mpumalanga, in die Finaal meeding om te bepaal watter spanne hierdie jaar die eerste- (R4 000), tweede- (R3 000) en derdeplekke (R2 000) gaan verower.

Provinsiale wenners (die 11 finaliste kom nie ook hiervoor in aanmerking nie):

 • Gauteng -  Monumentpark 1, Pretoria
 • Limpopo -  Pietersburg-Oos 1
 • Mpumalanga -  Goedehoop 1, Secunda
 • Natal -  Drakensberg 1, Newcastle
 • Noord-Kaap -  Springbok
 • Noordwes -  Vastrap 1, Rustenburg                   
 • Oos-Kaap -  Stulting 1, Humansdorp
 • Vrystaat -  Caritas College 1, Bethlehem
 • Wes-Kaap -  Eversdal 1

Juniors:

 • NG Kerk Benoni Benjamin

Hierdie is die makilker intreevlak vir eerste deelnemers om hul voete te vind en slegs die nasionale wenner ontvang ‘n aanmoedigingsprys van R1 000.

Hartlik geluk aan die wenners en sterkte aan die finaliste met die voorbereidings vir die Finaal!

LANDSBERAAD 2018

Dit was toe nie so ‘n eenvoudige taak om die plek van die Landsberaad te bepaal nie! Koste sal uiteindelik die bepalende faktor wees.

Die Rapportryerraad is nog besig om hieraan oorweging te skenk. Meer besonderhede sal in die volgende Knapsak bekend gemaak word.

Korpse kan intussen solank besin oor wie hulle gaan verteenwoordig en watter mosies of beskrywingspunte hulle graag vir oorweging ter tafel wil lê. Die praktiese uitvoerbaarheid van sulke aanbevole sake sal altyd van deurslaggewende belang wees.

KORPSNUUS

Vrystaat hou Provinsiale Beraad!

Op Saterdag, 2 September 2017, het die drie korpse van die Vrystaat in Riebeeckstad bymekaar gekom om op dieselfde golflengte te kom en wenke uit te ruil. Die President, Vise-President en RRB-sekretaris was ook teenwoordig om die geledere te versterk. Elkeen het ‘n RRB-pet van die gasheerkorps ontvang as aandenking. Die provinsiale leierskap is Danie Odendaal (Oranje - voorsitter), Pieter van der Westhuizen (Koppie-Alleen - ondervoorsitter) en Eben von Well (Bethlehem - Sekretaris/penningmeester)

Arnold Kok en Sarel Griesel (Koppie-Alleen), Tertius du Preez, Carel Grünewald en Dirk Vermeulen (Bethlehem), Barry Frey (Vise-President)  en Jan Lambrechts (Oranje), Johan Roos (President), Jannie Burger (Oranje) en Danie Odendaal (provinsiale voorsitter) (Oranje), Danie Steyn (Koppie-Alleen)

Caledon

Hierdie korps gee voorwaar in vele opsigte die pas aan!

 

Stel sommer ses nuwe lede gelyktydig in! Hulle is: Herman Crous, Nelius le Roux,  MB Basson, Bennie Basson, Piet Hoffman, en Wessel Swart. Hartlik welkom Rapportryers! 

Die inhuldiging is waargeneem deur die voorsitter, Barendes Groenewald.

Woon vergaderings in groot getalle by!

Kuier die rook uit die buurkorps, Riviersonderend!

Huiwer nie om self spyseniering te behartig nie!

James Badenhorst en Wessel du Toit is die kokke.

Provinsiale voorsitter, Charles Muller, deins nie terug vir uitdagings op ongebaande terrein nie!

 

Bethlehem

Hierdie korps gee graag erkenning aan plaaslike presteerders!

    Oorkonde aan die plaaslike radiostasie               Gelukwense aan die plaaslike Dameskring met die 

    vir lojaliteit en suiwer voorkeurgebruik                              50ste  bestaansviering van die DK.

                van Afrikaans op die lug.                                        Hennie Venter, Stephanie Venter (DK)

                  Rikus Fourie (jongelid),                                                      en Carel Grünewald.

           Hennie Venter (ondervoorsitter),

          Corné van Noordwyk (Maluti FM)

           en Carel Grünewald (voorsitter).

 

Maak jafels en verkoop pannekoek om fondse in te samel.

              Alta en Danie Eichstädt, Fanie vd Walt,                         Dawie Kriel, Carel Grünewald, Mercia Fourie,

                           en Sarie von Well                                           Corrie du Plooy. Agter: Dirk du Plooy en Helena Kriel

Trakteer die dames op Nasionale Vrouedag

       Die kelners sit gestrikdas eenkant en wag om                    

                         die dames te bedien.                                                                              

         Rikus Fourie, Ben Jacobs, Hennie Venter,

               Carel Grünewald, Dirk du Plooy,

                Dawie Kriel en Dirk Odendaal

 

   Die dames wag geduldig om bedien te word.

Bloemfontein Oranje

     Rapportryer Jan Lambrechts (derde van links) ontvang ‘n spesiale toekenning van die Bloemfonteinse Afrikanerkultuurraad vir jarelange diens in belang van die Afrikanersaak.

 

Die “Vasvra-stryd” tussen Oranje en Goedgenoeg Volkspelelaer op  7 September 2017. Dit was die 24ste agtereenvolgende jaar dat hierdie Vasvra tussen agt kultuurorganisasies in Bloemfontein plaasgevind het.

              Van links na regs aan die oorkant van die tafel is Mike Jacobs, Marius Heydenreich, Barry Frey,

                            Danie   Odendaal en Jan Lambrechts (die programleier en vraesteller).  

                                    Die name van die Volkspelers is ongelukkig nie bekend nie.

Boekenhout wys hóé dit met die Ouboet-projek gedoen moet word

Verkeerd!  Dit is nie ‘n inval uit die buitenste ruim nie!

Last modified on Monday, 23 October 2017 18:42
More in this category: « Knapsak 21 Knapsak 19 »